Marrëdhëniet me Publikun

Është vështirë të gjesh dikë më me përvojë, me më shumë lidhje, dhe më miqësor me të gjitha portalet e lajmeve në rajon, se sa Paper Communications. Të komunikosh efektivisht për klientët tonë është fuqia jonë, dhe ne përpiqemi që informatat dhe faktet e duhura arrijnë audiencën e duhur.

 

Ne ofrojmë shërbime të integruara për të menaxhuar të gjitha marrëdhëniet me publikun të kompanisë, në të gjitha kanalet e komunikimit. Më tutje, specialistët tonë të tekstit janë me përvojë në krijimin e teksteve dhe menaxhimin e tyre për të siguruar dërgimin efektiv të mesazhit te publiku.

 

Kalimi i bisedës në platforma online gjithashtu paraqet raste tjera që brendet të zgjerojnë shtrirjen. Ekipi jonë i specializuar posedon veglat e duhura për të menaxhuar komunikimet efektivisht qoftë në platforma të rrjeteve sociale apo portalet e lajmeve.