Dizajn të brendshëm

Ekipi jonë përbëhet nga dizajnerë të brendshëm profesional dhe me përvojë. Çdo gjë dizajnohet me finesë dhe paraqet kërkesat dhe nevojat e klientit dhe gjithashtu trended më të reja të dizajnit të brendshëm. Ekipet tona kanë kompletuar projekte të dizajnit të brendshëm në mënyrë të suksesshme për shumë klientë përfshirë vende komerciale dhe jo-komerciale.

 

Strategjia e klientëve tonë e marrëdhënieve me publikun dhe e udhëzimet e komunikimit, shpesh kërkojnë edhe lokale të dizajnuara mirë. Si e tillë, lokalet më tutje fuqizojnë imazhin e klientëve tonë dhe e rritin dukshmërinë.