Ngjarjet

Brendet nuk mund të jenë të shkëputura nga tregjet. Periodikisht, angazhimi me njerëzit është i nevojshëm, dhe ne krijojmë ngjarje të paharrueshme për çfarëdo rasti që klientët tonë mund të kenë. Qoftë publike, apo të transmetuara në televizion, apo të kufizuara dhe intime, secila ngjarje pëlqehet nga pjesëmarrësit.

 

Ne i ndihmojmë klientëve tanë në promovimin e produkteve të tyre më afër dhe me angazhim më të ngushtë me konsumatorët e tyre në çdo lokacion në regjion. Rrjeti jonë i gjerë i partnerëve na mundëson që të brendojmë çfarëdo vendtakimi dhe të bëjmë një ngjarje festuese apo promovuese një eksperiencë të bukur.