Menaxhimi i Krizave

Rrethanat e jashtëzakonshme nuk janë të pazakonshme në çfarëdo veprimi të biznesit. Menaxhimi i tyre profesional është kërkesë e domosdoshme për të gjithë. Të kesh një agjenci që ka vite përvojë në menaxhimin e krizave të liron kohë dhe energji, dhe të mundëson të kujdesesh për biznes. Përveç shërbimeve të komunikimit, ne gjithashtu ofrojmë mbështetje për procese gjyqësore në të cilat klientët tonë janë të përfshirë.

 

Ekipi jonë i ekspertëve medial është i pajisur që të trajtojë çfarëdo rasti që klientët tonë mund të kenë, që reputacioni i brendit të drejtohet efektivisht përmes situatës pa u humbur. Plani jonë është gjithmonë afatgjatë dhe rastet gjithmonë trajtohen si raste për të përmirësuar reputacionin e klientit duke marrë vepra të duhura dhe efektive.

 

Përvoja e ekipit tonë në këtë fushë më tutje zgjerohet me lidhjet dhe partnerët tonë, duke bërë lobimin, përkrahjen, apo lehtësimin ndërmjet bizneseve më pak të vështirë.