Menaxhimi i hapësirave reklamuese

Paper Communications ka raste unike të reklamimit në menaxhim të saj. Gjithashtu, ne kemi partneritete të shkëlqyeshme me ofruesit tjerë të hapësirave reklamuese në Kosovë, që na mundësojnë të ju ofrojmë çmime më të mira se sa të tregut.

 

Ne ju ofrojmë statistika precize lidhur me ekspozimin e hapësirave tona reklamuese që ju të mund të vendosni më mirë lidhur me buxhetin tuaj të reklamimit. Ne gjithashtu jemi fleksibil në krijimin e paketave të duhura për çfarëdo game të çmimit që organizata juaj ndanë për reklamim.

 

Hapësirat reklamuese që i menaxhojmë janë:

 

Hapësirat reklamuese të Aeroportit të Prishtinës

IndeksPaper

FlyInn

Peshku i Artë