Ekspertiza jonë

Aeroport

Menaxhimi i hapësirave reklamuese në aeroport

Përvojë në menaxhimin e aeroportit

Menaxhimi i marrëdhënieve me publikun dhe kampanjat e marketingut në aeroporte

Njohuri të avancuar në çështjet rregullative të aeroporteve

Energji

Njohuri të avancuar të çështjeve të energjisë dhe dizajnit të tregut të energjisë

Njohuri të avancuar të menaxhimit të marrëdhënieve me publikun, dhe kampanjave në çështje të energjisë

Asistencë profesionale dhe njohuri në energji të rinovueshme dhe prodhim të energjisë

Njohuri të avancuar në çështjet rregullative të energjisë në Kosovë

Këshillim

Këshillim strategjik për bizneset potenciale dhe ekzistuese

Përvetësim

Komunikim strategjik, marrëdhënie me publikun, dhe këshillim i reklamimit për biznese potenciale dhe ekzistuese

Zhvillim i partneritetit dhe krijimin e marrëdhënieve