Paper për German Plast

‘Kosova është vend i vogël, por me perspektivë të madhe. Që prej pavarësisë, Kosova ka bërë hapa të mëdhenj në rindërtim. Mu për këtë, kemi investuar në fabrikë dhe prodhojmë gypa uji me të njëjtën cilësi si në cilindo vend të Evropës. U propozojmë investitorëve të tjerë të vinë në Kosovë, sepse importojmë rreth 90% të produkteve nga vendet e tjera.’

Një numër videosh janë prodhuar për një numër të konsiderueshëm të bizneseve të suksesshme në Kosovë. Projekti është menaxhuar nga Agjencia e Kosovës për Promovim të Investimeve dhe është zhvilluar tërësisht nga Paper Communications. Përveç storjeve të suksesit, Paper Communications ka krijuar brendin ‘Redy for you’ me qëllim të promovimit të Kosovës në arenën ndërkombëtare dhe ka ndërmarrë një numër aktivitetesh për zhvillimin e brendit të KIESA dhe në prodhimin e materialeve të komunikimit.