Paper për Elnor

‘Familjet kanë tradita të ndryshme. E jona është në fushën e përpunimit të drurit. Që prej vitit 1918 kemi ofruar produkte cilësore në Kosovë, vendet e rajonit, si dhe vendet e BE-së. Kosova na ka dhënë mundësuar të zhvillohemi deri në këtë masë.’

Një numër videosh janë prodhuar për një numër të konsiderueshëm të bizneseve të suksesshme në Kosovë. Projekti është menaxhuar nga Agjencia e Kosovës për Promovim të Investimeve dhe është zhvilluar tërësisht nga Paper Communications. Përveç storjeve të suksesit, Paper Communications ka krijuar brendin ‘Redy for you’ me qëllim të promovimit të Kosovës në arenën ndërkombëtare dhe ka ndërmarrë një numër aktivitetesh për zhvillimin e brendit të KIESA dhe në prodhimin e materialeve të komunikimit.