Paper për Catun

‘Ideja dhe koncepti prapa “CATUN” është që të lidhim natyrën, kulturën dhe aktivitetin fizik bashkë, pasi që lidhja mes këtyre krijon aventurën. Kosova është thesar i fshehur evropian me pamje të bukura, që duhen lustruar e të bëhen destinacion për turistë të huaj.’

Një numër videosh janë prodhuar për një numër të konsiderueshëm të bizneseve të suksesshme në Kosovë. Projekti është menaxhuar nga Agjencia e Kosovës për Promovim të Investimeve dhe është zhvilluar tërësisht nga Paper Communications. Përveç storjeve të suksesit, Paper Communications ka krijuar brendin ‘Redy for you’ me qëllim të promovimit të Kosovës në arenën ndërkombëtare dhe ka ndërmarrë një numër aktivitetesh për zhvillimin e brendit të KIESA dhe në prodhimin e materialeve të komunikimit.