Paper për Artatex

‘Arta Tex është kompani që merret me prodhimin e produkteve të tekstilit. Me prodhimin e produkteve cilësore e konkurrente jo vetëm që kemi ndihmuar bizneset dhe institucionet me produktet tona, por edhe kemi mundësuar zhvillimin e bizneseve të vogla që marrin produktet tona dhe i përshtasin për klientët e tyre. Kosova është vend për biznes, si dhe ka potencial tejet të madh për investime.’

Një numër videosh janë prodhuar për një numër të konsiderueshëm të bizneseve të suksesshme në Kosovë. Projekti është menaxhuar nga Agjencia e Kosovës për Promovim të Investimeve dhe është zhvilluar tërësisht nga Paper Communications. Përveç storjeve të suksesit, Paper Communications ka krijuar brendin ‘Redy for you’ me qëllim të promovimit të Kosovës në arenën ndërkombëtare dhe ka ndërmarrë një numër aktivitetesh për zhvillimin e brendit të KIESA dhe në prodhimin e materialeve të komunikimit.